هنرستان پسرانه فنی و حرفه ای باقرالعلوم (ع) اداره آموزش و پرورش منطقه 7 تهران

معرفی رشته حسابداری

آشنایی با رشته حسابداری و زمینه های شغلی آن

حساب و کتاب داشتن برای هرکار ریز و درشتی لازم است 

و طبیعی است که در یک شرکت یا یک سازمان بزرگ برای آگاهی از عملیات روزانه و اداره ای آن،

 طرح ریزی فعالیت های آینده و اطلاع و ارزیابی  نسبت به عملکرد خود ، به اطلاعات حسابداری نیاز دارند.

حسابداری ایجاد یک فرآیند مالی منظم و مکتوب است که قابل استناد و پیگیری  باشد و بتوان با بررسی آنها سیاست گذاری های گذشته و آینده را به صورت منطقی و جدی پیگیری کرد.

این رشته نیز همانند بسیاری از علوم در اثر تحولات صنعتی و اقتصادی و ظهورو توسعه 

تجارت بین المللی و بازرگانی مورد توجه خاص قرار گرفته است.

علم حسابداری همانند دیگر علوم در نتیجه نیازهای انسان بوجود آمده است ودر هر کشوری

 با توجه به تحولات صنعتی و اقتصادی و توسعه  تجارت بین المللی  و بازرگانی توجه  خاص  و چشمگیری به متخصصین این رشته دارند.

هنرجویان این رشته در طی دوران تحصیل با اصول حسابداری، کلیات اقتصاد، تنظیم اسناد و دفاتر مالی،

مفاهیم وروش های آماری، امور عمومی بازرگانی، کاربرد رایانه در حسابداری، حسابداری صنعتی،

حسابداری شرکت ها، سازمان و مدیریت، ریاضیات امور مالی  و .... آشنا می شوند.

 

زمینه های شغلی رشته حسابداری :

o       مدیر امورمالی                      -  معاون مالی

o       رئیس حسابداری شرکت      -  سر ممیز مالی

o       حسابدار صنعتی                    -  حسابدار مالی

o       حسابرس و کمک حسابدار    -   کارپرداز    

o       کارمند بانک ها                      -  کارمند امور مالیاتی