هنرستان پسرانه فنی و حرفه ای باقرالعلوم (ع) اداره آموزش و پرورش منطقه 7 تهران

آیین نامه اجرایی


تـعلیـم و تـربـیّت عـبـادت است امام خمینی ( ره )

موفقیت نتیجه سه عنصر علاقه ، استعداد و پشتکار است


آئین نامه آموزشی و شرایط فارغ التحصیلی هنرجویان

قبولی در پایه دوم

1 - دانش آموزان پایه دوم مردودی ندارند . و چنانچه در درس یا دروسی نمره سالانه کمتر از حد نصاب قبولی (10یا 12) کسب نمایند می توانند در امتحانات شهریور ماه شرکت کنند تا نمره حد نصاب قبولی را کسب کنند. اما در هر حال به پایه سوم راه می یابند.

2 - چنانچه دانش آموزان پایه دوم پس از امتحانات شهریور ماه موفق به کسب نمره حد نصاب قبولی در درس یا دروسی نگردد، می بایستی دروس سال سوم را انتخاب نماید ( به سال سوم وارد شده ) و در تابستان و دی ماه سال سوم دروس باقیمانده از پایه دوم را انتخاب واحد نموده و بگذراند

قبولی در درسهای غیر نهایی سال سوم

1 - پس از برگزاری امتحانات پایانی نوبت دوم (خرداد) زمانی هنرجو در هر یک از درس های غیر نهایی قبول شناخته می شود که نمره سالانه وی در هر درس کمتر از حد نصاب قبولی (10یا 12) آن درس نباشد .

2 - دانش آموزی که پس از امتحانات نوبت دوم شرایط قبولی را در درس یا درس هاییرا احراز نکند و یا درسهایی از سا لهای قبل وی باقیماند ه باشد می تواند در امتحانات همان دروس در شهریور و یا دی ماه شرکت کند و نمره قبولی را دریافت کند .

ادامه مطلب...