هنرستان پسرانه فنی و حرفه ای باقرالعلوم (ع) اداره آموزش و پرورش منطقه 7 تهران

شرایط ثبت نام در هنرستان

مدارک لازم جهت ثبت نام در هنرستان فنی و حرفه ای باقر العلوم (ع)

1- معدل نوبت پایانی سال اول دبیرستان حداقل 14و نمره انضباط 20.
2- موفقیت در آزمون های ریاضی و زبان انگلیسی و فیزیک 1 و یا کسب حد نصاب نمره قبولی در آزمون.
3- قبولی در مصاحبه.
4- عدم استفاده از تبصره .
5- از پذیرش دانش آموزان مردودی سال اول ممانعت می شود .

مدارک لازم برای آزمون :

1-اصل کارنامه نوبت پایانی سال اول دبیرستان. (مهر و امضا شده)
2- تکمیل فرم تقاضای شرکت در آزمون.

3- دو ازده قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده.
4- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی عکس دار .
5-رمز انتقال اول متوسطه. (مهر و امضا شده

۶- اصل توصیه نامه تحصیلی سوم راهنمایی. (مهر و امضا شده)

۷- هدایت تحصیلی. (مهر و امضا شده)
۸- اصل گواهی نامه پایان تحصیلات دوره سه ساله راهنمایی تحصیلی. (مهر و امضا شده و تایید منطقه)
9- ریز نمرات سوم راهنمایی. ( مهر و امضا شده)
۱۰- ارائه پرونده مشاوره تحصیلی سال اول دبیرستان
۱۱- ارائه کارت سلامت یا پرونده ی سلامت
1۲- تکمیل فرم و پوشه ثبت نام هنرستان باقرالعلوم ( ع )


تذکر : برای عکس دار کردن حتما از مدرسه سال قبل باید گواهی اشتغال به تحصیل دریافت نموده و به ادرات ثبت احوال جهت عکس دار نمودن مراجعه شود .
تذکر: حضور اولیاء و هنرجو هنگام ثبت نام الزامی است.
تذکر : شناسنامه ی هنرجو جهت ثبت نام لازم است عکس دار باشد.
تذکر: هنرستان فقط در روز های دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ صبح پاسخگو می باشد.