هنرستان پسرانه فنی و حرفه ای باقرالعلوم (ع) اداره آموزش و پرورش منطقه 7 تهران

شرایط ثبت نام در هنرستان

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام در هنرستان فنی و حرفه ای باقر العلوم (ع)

شرایط ثبت نام ورودی به سال دهم :

1- معدل نوبت پایانی سال نهم  حداقل 14و نمره انضباط 20.

2-  قبولی در مصاحبه  ورودی .

مدارک لازم برای ثبت نام ورودی های سال  دهم :

1- اصل کارنامه قبولی  سال نهم . (مهر و امضا شده)

2- اصل گواهی نامه پایان تحصیلات دوره سه ساله متوسطه اول و یا گواهی موقت آن  . (مهر و امضا شده )

3- برگه هدایت تحصیلی. (مهر و امضا شده)

4- 12 قطعه عکس 4*3  زمینه سفید و پشت نویسی شده.

5- اصل و کپی شناسنامه عکس دار و کارت ملی دانش آموز  .

6- ارائه کارت واکسن و پرونده ی سلامت .

7- تکمیل فرم و پوشه ثبت نام هنرستان باقرالعلوم ( ع )

8- کپی شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر

9- برگه حضانت سرپرستی مادر ( در صورتیکه مادر سرپرستی دانش آموز را بعهده دارد )

10- گواهی پزشکی برای افرادی که بیماریهای خاص دارند .

تذکر : شناسنامه ی هنرجو جهت ثبت نام لازم است عکس دار باشد.
تذکر : برای عکس دار کردن حتما از مدرسه سال قبل باید گواهی اشتغال به تحصیل دریافت نموده و به ادرات ثبت احوال جهت عکس دار نمودن مراجعه شود .
تذکر: حضور اولیاء و هنرجو هنگام ثبت نام الزامی است.

تذکر: هنرستان فقط در روز های دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ صبح پاسخگو می باشد.

مدارک لازم برای ثبت نام ورودی های سال  یازدهم و دوازدهم :

کارنامه سال قبل و تکمیل فرم ثبت نام ( جهت دانش آموزانی که سال قبل در همین هنرستان مشغول تحصیل بوده اند .)

دانش آموزان جدید الورود ( کلیه مدارک سال دهم + کارنامه سال قبل و تکمیل فرم ثبت نام )